Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-18 kl. 10:00

Torsdag 2013-04-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27
Datum och tid: 2013-04-18 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Skolväsendet (UbU7)
Justering
Motioner
Föredragande: IE, CM

5. Anmälan till kammardebatt om UbU7 Skolväsendet, torsdagen den 16 maj

6. Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän (UbU14)
Beredning
Skrivelse 2012/13:121 och motioner
Föredragande: RA

7. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012
Fråga om yttrande till UU och ev. beredning
Skr. 2012/13:80 och motioner
Föredragande: PAS

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

Bilagor


UbU7 (IE, CM) [i basen + på papper]
FPM-UbU14 (RA) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av skr. 2012/13:121 [på papper]
FPM-Skr. 2012/13:80 (PAS) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av skr. 2012/13:80 [på papper]