Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-05-02 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30
Datum och tid: 2013-05-02 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om den sociala dimensionen i högre utbildning
Statssekreterare Bertil Östberg, kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet

2. EU-överläggning om läraryrket
Statssekreterare Bertil Östberg, kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet

3. EU-information om Erasmus
Statssekreterare Bertil Östberg, kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

6. Inkomna EU-dokument

7. Skolväsendet (UbU7)
Justering
Motioner
Föredragande: IE, CM

8. Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare (UbU13)
Justering
Skrivelse 2012/13:62 och en motion
Föredragande: PAS

9. Anmälan till kammardebatt om UbU13 Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare, torsdagen den 16 maj

10. Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän (UbU14)
Justering
Skrivelse 2012/13:121 och motioner
Föredragande: RA

11. Anmälan till kammardebatt om UbU14 Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän, torsdagen den 16 maj

12. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 (UbU2y)
Justering
Skr. 2012/13:80 och motioner
Föredragande: PAS

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

Bilagor


Kanslikommentarer till föredragningslistan [i basen + på papper]
Prel. rådsdagordning [i basen + på papper]
Överläggning om den sociala dimensionen i högre utbildning
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1829-2012/13) [i basen + på papper]
Rådsdokument 8574/13 [i basen + på papper]
Överläggning om läraryrket
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1830 -2012/13) [i basen + på papper]
Rådsdokument 8569/13 [i basen + på papper]
EU-information om Erasmus
Faktapromemoria 2011/12:FPM68 [i basen + på papper]
UbU7 (IE, CM). Justeringar i förhållande till förslagsupplagan från sammanträdet den 18 april mejlas ut + läggs i UbU-basen i morgon tisdag, den 30/4.
UbU7 (IE, CM). Förslagsupplagan som skickades ut på papper till sammanträdet den 18 april finns i utskottsdatabasen som nås via länk i detta meddelande.
UbU13 (PAS) [i basen + på papper]
UbU14 (RA) [i basen + på papper]
UbU2y (PAS) [i basen + på papper]