Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:32 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32
Datum och tid: 2013-05-21 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om högpresterande datorsystem
Statssekreterare Håkan Ekengren och departementssekreterare Sofia Rantatalo, Näringsdepartementet

2. EU-överläggning om Rymdfrågor
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet

3. EU-information om stödprogrammet för rymdövervakning och spårning
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet

4. EU-överläggning om Horisont 2020
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet

5. EU-överläggning om Gemensam programplanering
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet

6. EU-överläggning om internationellt samarbete inom forskning och innovation
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet

7. EU-överläggning om Europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA) - rådgivande verksamhet
Statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet

8. Justering av protokoll

9. Anmälningar

10. Inkomna EU-dokument

11. Vårändringsbudget för 2013 (UbU3y)
Justering
Prop. 2012/13:99
Föredragande: AH

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

Bilagor


Kanslikommentarer till föredragningslistan [i basen + på papper]
Prel. rådsdagordning [i basen + på papper]
Överläggning om högpresterande datorsystem
PM från Näringsdepartementet (dnr 1975-2012/13) [utsänt på mejl 20/5 + i basen]
Överläggning om EU:s rymdindustripolitik
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1951-2012/13) [i basen + på papper]
Rådsdokument 6950/13[i basen + på papper]
Faktapromemoria 2012/13:FPM82 [i basen + på papper]
DS 1339/13 (utkast till rådsslutsatser) [i basen + på papper]
EU-information om stödprogrammet för rymdövervakning och spårning
Rådsdokument 6952/13 [i basen + på papper]
Faktapromemoria 2012/13:FPM81[i basen + på papper]
Lägesrapport - rymdövervakning [utsänt på mejl 20/5 + i basen]
EU-information om Horisont 2020
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1978-2012/13) [utsänt på mejl 20/5 + i basen]
Överläggning om Gemensam programplanering
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1976-2012/13) [utsänt på mejl 20/5 + i basen]
Överläggning om internationellt samarbete inom forskning och innovation
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1952-2012/13) [i basen + på papper]
Rådsdokument 9372/13 [i basen + på papper]
Faktapromemoria 2012/13:FPM11 [i basen + på papper]
KOM(2012) 497 slutlig [i basen + på papper]
Överläggning om Europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA) - rådgivande verksamhet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1953-2012/13) [i basen + på papper]
Rådsdokument 9092/13 [i basen + på papper]
ERAC 1201/13 [i basen + på papper]

UbU3y (AH) [i basen + på papper]