Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:33 Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33
Datum och tid: 2013-05-23 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Skolväsendet (UbU7)
Justering
Motioner
Föredragande: IE, CM

5. Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. (UbU15)
Justering
Prop. 2012/13:136 och motioner
Föredragande: IE

6. Anmälan till kammardebatt om UbU15 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m., onsdagen den 5 juni

7. Fråga om konferens om rymdverksamhet

8. Fråga om konferens om utbildning för hållbar utveckling inkl. entreprenöriellt lärande

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

Bilagor


UbU7 (IE, CM) Ny förslagsupplaga (jfr 18/4), inkl. ändringarna enligt de två tidigare "lapparna". Se bilagorna nedan [i basen + på papper]
UbU7 Tidigare utsända justeringar i förhållande till förslagsupplagan från sammanträdet den 18 april. (IE, CM) [i basen + på papper].
UbU7 Tidigare utsänt tillägg sammanfattningen (IE, CM) [i basen + på papper]
UbU15 (IE) [i basen + på papper]