Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-05-30 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Skolväsendet (UbU7)
Justering
Motioner
Föredragande: IE, CM

5. Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat (UbU19)
Justering
Prop. 2012/13:133
Föredragande: PAS

6. Anmälan till kammardebatt om UbU19 Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat, onsdagen den 12 juni

7. Arbetsordning för utskottet
Beredning och beslut
Föredragande: CN

8. Fråga om konferens om utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

Bilagor


UbU7 (IE, CM) [delas i facken + läggs i basen i morgon den 29/5]
UbU19 (PAS) [i basen + på papper]
FPM-Arbetsordning (CN) [i basen + på papper]
Arbetsordning (CN) [i basen + på papper]