Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-06-18 kl. 08:00

Tisdag 2013-06-18 kl. 08:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36
Datum och tid: 2013-06-18 08:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om EU-förslag om Copernicus-programmet
Departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet

2. EU-förslag om Copernicus-programmet
Inför eventuell subsidiaritetsprövning
KOM(2013) 312
Föredragande: PAS

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument

6. Ny bibliotekslag (UbU4y)
Justering
Prop. 2012/13:147 och motioner
Föredragande: RA

7. Studiemedel i en globaliserad värld (UbU17)
Beredning
Prop. 2012/13:152 och motioner
Föredragande: RA

8. Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (UbU18)
Beredning
Prop. 2012/13:163 och motioner
Föredragande: CM

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

Bilagor


FPM-ev. subsidiaritetsprövning Copernicus (PAS) [i basen + på papper]
KOM(2013) 312 [i basen + på papper]
UbU4y (RA) [mejlas ut samt läggs i UbU-basen 14/6]
FPM-UbU17 (RA) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2012/13:152
FPM-UbU18 (CM) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2012/13:163