Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4
Datum och tid: 2012-10-18 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Aktuella EU-frågor
Forskningsrådet Magnus Härviden, EU-representationen i Bryssel
Utbildningsrådet Carl-Albert Hjelmborn, EU-representationen i Bryssel
Kansliråden Åsa Petri och Per-Erik Yngwe samt ämnessakkunnig Ann Lindh, Utbildningsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

Bilagor