Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:5 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5
Datum och tid: 2012-10-23 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Presentation av proposition 2012/13:30 Forskning och innovation
Utbildningsminister Jan Björklund, statssekreterare Peter Honeth och politisk sakkunnig Anna Neuman

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Överlämnande av motion
Motion 2012/13:Ub306 av Maria Plass m.fl. (M) till skatteutskottet

5. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Beredning
Prop. 2012/13:1 i de delar som avser förskola, skola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt motioner [FPM-UbU1 Förskola, skola, gymnasieskola och vuxenutbildning]
Föredragande: CM

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

Bilagor


Motion 2012/13:Ub306 (M) [på papper]
FPM-UbU1 Förskola, skola, gymnasieskola och vuxenutbildning (CM) [i basen + på papper]
Sammanställning över regeringens och oppositionens förslag till anslag under UO16 [i basen + på papper]
Häfte med motioner som planeras bli behandlade i UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning [på papper]