Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7
Datum och tid: 2012-11-15 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om ESA:s ministerrådsmöte
Statssekreterare Peter Honeth och departemenssekreterare Mattias Jennerholm

2. EU-överläggning om utbildning i Europa 2020
Statssekreterare Bertil Östberg, kansliråd Åsa Petri, kansliråd Per Byström, kansliråd Annika Hellewell och departementssekreterare Selma Memic

3. EU-överläggning om läs- och skrivkunnighet
Statssekreterare Bertil Östberg, kansliråd Åsa Petri, kansliråd Per Byström, kansliråd Annika Hellewell och departementssekreterare Selma Memic

4. EU-överläggning om validering av icke-formellt och informellt lärande
Statssekreterare Bertil Östberg, kansliråd Åsa Petri, kansliråd Per Byström, kansliråd Annika Hellewell och departementssekreterare Selma Memic

5. EU-information om policydiskussion om läraryrket
Statssekreterare Bertil Östberg, kansliråd Åsa Petri, kansliråd Per Byström, kansliråd Annika Hellewell och departementssekreterare Selma Memic

6. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan
Generaldirektör Pia Enochsson informerar om myndighetens resultatuppföljning

7. Justering av protokoll

8. Anmälningar

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

Bilagor


Kanslikommentarer till föredragningslistan (IE) [i basen + på papper]
Preliminär dagordning inför Europeiska unionens råd utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI) den 26-27 november 2012 [i basen + på papper]
Information om ESA:s ministerrådsmöte
PM från Utbildningsdepartementet (dnr 462-2012/13) [i basen + på papper]
EU-överläggning om utbildning i Europa 2020
PM från Utbildningsdepartementet (dnr 463-2012/13) [i basen + på papper]
Rådsdokument 15827/12 [i basen + på papper]
EU-överläggning om läs- och skrivkunnighet
PM från Utbildningsdepartementet (dnr 464-2012/13) [i basen + på papper]
Rådsdokument 15817/12 [i basen + på papper]
EU-överläggning om validering av icke-formellt och informellt lärande
PM från Utbildningsdepartementet (dnr 465-2012/13) [i basen + på papper]
Rådsdokument 15851/12 [i basen + på papper]
EU-information om policydiskussion om läraryrket
PM från Utbildningsdepartementet (dnr 466-2012/13) [i basen + på papper]
Rådsdokument 15750/12 [i basen + på papper]