Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:8 Tisdag 2012-11-20 kl. 13:30

Tisdag 2012-11-20 kl. 13:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2012/13:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8
Datum och tid: 2012-11-20 13:30
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Skattereduktion för läxhjälp (UbU1y)
Fråga om yttrande till SkU och ev. bredning
Prop. 2012/13:14 och motioner
Föredragande: RA

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU1y (RA) [i basen + på papper]
Proposition 2012/13:14 [i basen + på papper]
Motioner om skattereduktion på läxhjälp [i basen + på papper]