Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-01-23 kl. 10:00

Torsdag 2014-01-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17
Datum och tid: 2014-01-23 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Högskolan (UbU13)
Justering
Motioner
Föredragande: PAS

5. Anmälan till kammardebatt om UbU13 Högskolan, onsdagen den 5 februari

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 4
UbU13 (PAS) [i basen + på papper]

Övriga bilagor
Sammanträdesplan vecka 3-7 2014 [i basen + på papper]
EU-planering för våren 2014 (IE) [i basen + på papper]
Lista över inkomna EU-dokument 2013/14 (IE) [i basen + på papper]
EU-blad 2013/14:13 [i basen + på papper]
KOM(2013) 935 [i basen + på papper]
EU-blad 2013/14:14 [i basen + på papper]
KOM(2013) 897 [i basen + på papper]
EU-blad 2013/14:15 [i basen + på papper]
KOM(2013) 899 [i basen + på papper]
EU-blad 2013/14:16 [i basen + på papper]
KOM(2013) 898 [i basen + på papper]
EU-blad 2013/14:17 [i basen + på papper]
KOM(2013) 922 [i basen + på papper]