Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18
Datum och tid: 2014-02-04 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om Europeiska forskningsområdets framsteg
Statssekreterare Peter Honeth och kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Grundskolan (UbU10)
Justering
Motioner
Föredragande: CM

6. Anmälan till kammardebatt om UbU10 Grundskolan, torsdagen den 20 februari

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

10. Utbildning digital mötestjänst

Bilagor


Punkt 1
Kanslikommentarer till föredragningslistan [i basen + på papper]
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1195-2013/14) [i basen + på papper]
Rådsdokument 5340/14 [i basen + på papper]
Punkt 5
UbU10 (CM) [i basen + på papper]
Övrig bilaga
Preliminär sammanträdesplan våren 2014 [i basen + på papper]