Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-09-26 kl. 09:30

Torsdag 2013-09-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2
Datum och tid: 2013-09-26 09:30
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (UbU4)
Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:163 och motioner
Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU2y
Föredragande: CM

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

Bilagor


Handlingar till UbU-sammanträdet kl. 09.30
FPM-UbU4 (CM) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2012/13:163 [på papper]
Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU2y [i basen + på papper]
Handlingar till seminariet om rymdverksamhet kl. 10.00-12.30 i Förstakammarsalen
Program [i basen + på papper]
Deltagarlista [i basen + på papper]