Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-02-18 kl. 10:00

Tisdag 2014-02-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20
Datum och tid: 2014-02-18 10:00
Plats: Förstakammarsalen

Öppen utfrågning om PISA-undersökningen.Bilagor


Program
Deltagarlista
Inkomna promemorior från inbjudna myndigheter och organisationer