Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:26 Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26
Datum och tid: 2014-04-03 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Skolväsendet (UbU12)
Justering
Motioner
Föredragande: IE, CM, RR

5. Anmälan till kammardebatt om UbU12 Skolväsendet, måndagen den 5 maj

6. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013
Fråga om yttrande till UU och ev. beredning
Skr. 2013/14:115 och motion
Föredragande: PAS

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1
Protokoll 2013/14:25
Punkt 4
UbU12 (IE, CM, RR)
Punkt 6
FPM-Skr. 115 (PAS)
Skr. 115
Utdrag ur motion med anledning av skr. 115