Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27
Datum och tid: 2014-04-08 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Gymnasial lärlingsanställning (UbU18)
Beredning
Prop. 2013/14:80, motioner, yttrande 2013/14:AU3y
Föredragande: RA

5. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2013 (UbU26)
Beredning
Redogörelserna 2013/14:RJ1 och 2013/14:RR3
Föredragande: AJ

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU och ev. beredning
Skr. 2013/14:75
Föredragande: CM

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1
Protokoll 2013/14:26
Punkt 4
FPM-UbU18 (RA)
Prop. 2013/14:80
Motioner om gymnasial lärlingsanställning
Punkt 5
FPM-UbU26 (AJ)
Redog. 2013/14:RJ1
Redog. 2013/14:RR3
Punkt 6
FPM-Skr. 75 (CM)
Skr. 2013/14:75