Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (UbU4y)
Justering
Skr. 2013/14:75
Föredragande: CM

5. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2013 (UbU26)
Justering
Redogörelserna 2013/14:RJ1 och 2013/14:RR3
Föredragande: AJ

6. Anmälan till kammardebatt om UbU26 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2013, onsdagen den 7 maj 2014

7. Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare (UbU17)
Beredning
Prop. 2013/14:220 och motioner
Föredragande: IE

8. Tid för undervisning (UbU19)
Beredning
Prop. 2013/14:160 och motioner
Föredragande: RR

9. Vissa skollagsfrågor (UbU21)
Beredning
Prop. 2013/14:148 och motioner
Föredragande: CM

10. Statens kunskapsspridning till skolan (UbU23)
Beredning
Skr. 2013/14:95
Föredragande: RR

11. Vårändringsbudget för 2014
Fråga om yttrande till FiU och ev. beredning
Prop. 2013/14:99 och motioner
Föredragande: RA

12. Allas kunskap, allas bildning
Fråga om yttrande till KrU och ev. beredning
Prop. 2013/14:172 och motioner
Föredragande: RR

13. Med fokus på unga
Fråga om yttrande till KrU och ev. beredning
Prop. 2013/14:191 och motioner
Föredragande: PAS

14. Kanslimeddelanden

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1
Protokoll 2013/14:28
Punkt 4
UbU4y (CM)
Punkt 5
UbU26 (AJ)
Punkt 7
FPM-UbU17 (IE) - sänds ut 28/4
Prop. 2013/14:220
Motioner med anledning av prop. 2013/14:220 - sänds ut 28/4
Punkt 8
FPM-UbU19 (RR)
Prop. 2013/14:160
Motioner med anledning av prop. 2013/14:160
Punkt 9
FPM-UbU21 (CM)
Prop. 2013/14:148
Motioner med anledning av prop. 2013/14:148
Punkt 10
FPM-UbU23 (RR)
Skr. 2013/14:95
Punkt 11
FPM-Vårändringsbudget (RA) - sänds ut 28/4
Prop. 2013/14:99
Motioner med anledning av prop. 2013/14:99 - sänds ut 28/4
Punkt 12
FPM-Allas kunskap - allas bildning (RR)
Prop. 2013/14:172
Motioner med anledning av prop. 2013/14:172
Punkt 13
FPM-Med fokus på unga (PAS)
Prop. 2013/14:191
Motioner med anledning av prop. 2013/14:191
Övriga bilagor
Läsanvisning till lista över inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2013/14:21
Sammanfattande rapport om genomförandet av den europeiska planeringsterminen 7699/14
EU-blad 2013/14:22