Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31
Datum och tid: 2014-05-27 09:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Tid för undervisning (UbU19)
Justering
Prop. 2013/14:160 och motioner
Föredragande: RR

5. Anmälan till kammardebatt om UbU19 Tid för undervisning, onsdagen den 4 juni 2014

6. Vissa skollagsfrågor (UbU21)
Justering
Prop. 2013/14:148 och motioner
Föredragande: CM

7. Anmälan till kammardebatt om UbU21 Vissa skollagsfrågor, onsdagen den 4 juni 2014

8. 2014 års ekonomiska vårproposition (UbU6y)
Justering
Prop. 2013/14:100 och motioner
Föredragande: RA

9. Statens tillsyn över skolan (UbU25)
Beredning
Skr. 2013/14:200 och motion
Föredragande: PAS

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1
Protokoll 2013/14:30
Punkt 4
UbU19 (RR)
Punkt 6
UbU21 (CM)
Punkt 8
UbU6y (RA)
Punkt 9
FPM-UbU25 (PAS)
Skr. 2013/14:200
Motion med anledning av skr. 2013/14:200
Övriga bilagor
Läsanvisning till lista över inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2013/14:23
KOM(2014) 252
EU-blad 2013/14:24
EU-beslut om rymdövervakning och spårning