Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:32 Torsdag 2014-06-05 kl. 10:00

Torsdag 2014-06-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32
Datum och tid: 2014-06-05 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan (UbU22)
Justering
Prop. 2013/14:112 och motioner
Föredragande: IE, CM

5. Anmälan till kammardebatt om UbU22 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan, tisdagen den 17 juni 2014

6. Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning (UbU27)
Beredning
Prop. 2013/14:229 och ev. motioner
Föredragande: RA

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1
Protokoll 2013/14:31
Punkt 4
UbU22 (IE, CM)
Punkt 6
FPM-UbU27 (RA) - sänds ut prel. 4/6
Prop. 2013/14:229
Motioner med anledning av prop. 2013/14:229 - sänds ut prel. 4/6