Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:33 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33
Datum och tid: 2014-06-12 08:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Statens kunskapsspridning till skolan (UbU23)
Justering
Skr. 2013/14:95
Föredragande: RR

5. Kränkning eller diskriminering i skolan (UbU24)
Justering
Skr. 2013/14:193
Föredragande: RR

6. Statens tillsyn över skolan (UbU25)
Justering
Skr. 2013/14:200 och motion
Föredragande: PAS

7. Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning (UbU27)
Justering
Prop. 2013/14:229 och motioner
Föredragande: RA

8. Anmälan till kammardebatt om UbU27 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning, måndagen den 23 juni 2014

9. Subsidiaritetsärenden
Föredragande: CN

10. Uppföljning och utvärdering

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1
Protokoll 2013/14:32
Punkt 4
UbU23 (RR)
Punkt 5
UbU24 (RR)
Punkt 6
UbU25 (PAS)
Punkt 7
UbU27 (RA) - sänds ut 11/6
Punkt 9
Delegation subsidiaritet (CN)
Övriga bilagor
Läsanvisning till lista över inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2013/14:25
Rapport UUKI 20-21 maj 2014