Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6
Datum och tid: 2013-10-22 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Beredning
Prop. 2013/14:1 i de delar som avser högskola och motioner [FPM-UbU1 Högskola]
Föredragande: PAS

5. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Beredning
Prop. 2013/14:1 i de delar som avser forskning och motioner [FPM-UbU1 Forskning]
Föredragande: PAS

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU1 Högskola (PAS) [i basen + på papper]
FPM-UbU1 Forskning (PAS) [i basen + på papper]
Sammanställning över regeringens och oppositionens förslag till anslag under UO16 [i basen + på papper]
Häften (2 delar) med motioner som planeras bli behandlade i UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (på papper]