Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:00

Torsdag 2013-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7
Datum och tid: 2013-10-24 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Aktuella EU-frågor
Forskningsrådet Magnus Härviden, utbildningsrådet Carl-Albert Hjelmborn, EU-representationen i Bryssel och kanslirådet Åsa Petri, Utbildningsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare (UbU6)
Justering
Prop. 2012/13:187 och motioner
Föredragande: IE

6. Anmälan till kammardebatt om UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare, onsdagen den 6 november

7. Utgiftsramarna för utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och beräkning av statsinkomsterna, m.m.
Justering
Prop. 2013/14:1 och motioner
Föredragande: RA

8. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:1 i de delar som avser högskola och motioner [FPM-UbU1 Högskola]
Föredragande: PAS

9. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Beredning
Prop. 2013/14:1 i de delar som avser förskola, skola och motioner [FPM-UbU1 Förskola, skola]
Föredragande: CM

10. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Beredning
Prop. 2013/14:1 i de delar som avser gymnasieskola och vuxenutbildning och motioner [FPM-UbU1 gymnasieskola och vuxenutbildning]
Föredragande: RA

11. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Beredning
Prop. 2013/14:1 utgiftsområde 15 och motioner [FPM-UbU2 Studiestöd]
Föredragande:HH

12. Läsa för livet
Fråga om yttrande till kulturutskottet
Prop. 2013/14:3 och motioner

13. Digital mötestjänst
Beslut om införande i utbildningsutskottet

14. Kanslimeddelanden

15. Övriga frågor

Bilagor


UbU6 (IE) [i basen + på papper]
Protokollsutdrag för yttrande över utgiftsramarna (RA) [i basen + på papper]
Nytillkomna yrkanden om högskolan [i basen + på papper]
FPM-UbU1 Förskola, skola (CM) [i basen + på papper]
FPM-UbU1 Gymnasieskola och vuxenutbildning (RA) [i basen + på papper]
FPM-UbU2 Studiestöd (HH) [i basen + på papper]
Sammanställning över regeringens och oppositionens förslag till anslag under UO15 [i basen + på papper]
Häfte med motioner som planeras bli behandlade i UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd [på papper]
Underlag inför beslut om ev. yttrande till kulturutskottet [i basen + på papper]