Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2014-12-11 kl. 10:00

Torsdag 2014-12-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14
Datum och tid: 2014-12-11 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Anmälningar

2. Inkomna EU-dokument

3. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: CM, RA, ML, PAS

4. Utgiftsområde 15 studiestöd (UbU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: RA

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor