Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:16 Tisdag 2014-12-16 kl. 10:30

Tisdag 2014-12-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16
Datum och tid: 2014-12-16 10:30
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:15

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Justering
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: CM, RA, ML, PAS
UbU1

5. Anmälan till kammardebatt om UbU1 Utgiftsområde 16 utbildning och universitetsforskning, fredagen den 19 december 2014

6. Utgiftsområde 15 studiestöd (UbU2)
Justering
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: RA
UbU2

7. Anmälan till kammardebatt om UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, fredagen den 19 december 2014

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor