Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:17 Onsdag 2015-01-14 kl. 08:30

Onsdag 2015-01-14 kl. 08:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17
Datum och tid: 2015-01-14 08:30
Plats: RÖ 4-30

1. Anmälningar

2. Inkomna EU-dokument

3. Utskottsarbete våren 2015

4. Beslut om eventuellt deltagande i interparlamentariskt utskottsmöte om utbildning och jämställdhet, 5 mars 2015
Program

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor