Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21
Datum och tid: 2015-02-10 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Grundskola (UbU9)
Fortsatt beredning
-
Information från Skolverket, generaldirektör Anna Ekström m.fl.
-
Information från Grundskoleutredningen, Ann-Marie Begler, utredare, Ingrid Lindskog, huvudsekreterare och Ingegärd Hilborn, utredningssekreterare

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Förskola (UbU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande:ML
FPM-UbU8
Tillägg till FPM-UbU8
Motionshäfte sändes till hemadressen den 22 januari

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor