Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-02-12 kl. 10:00

Torsdag 2015-02-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22
Datum och tid: 2015-02-12 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet och ordförande i SUHF, Anders Söderholm, rektor för Mittuniversitetet och vice ordförande i SUHF, Karin Röding, rektor för Mälardalens högskola och ledamot av SUHF:s styrelse och Marianne Granfelt, generalsekreterare för SUHF

2. Möjligheter till fjärrundervisning (UbU3)
Fortsatt beredning
- Information från utbildningsdepartementet, statssekreterare Helen Öberg, departementsråd Angela Öst, ämnessakkunnig Kristina Söderberg, departementssekreterare Mattias Ahlquist

3. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:21

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument

6. Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige (UbU5)
Justering
Prop. 2014/15:39 och motion
Föredragande: RA
UbU5

7. Anmälan till kammardebatt om UbU5 vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige, onsdagen den 18 februari 2015

8. Grundskolan (UbU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU9

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor