Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag eftermiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:23 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23
Datum och tid: 2015-02-19 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Förskolan (UbU8)
Justering
Motioner
Föredragande: ML
UbU8

2. Anmälan till kammardebatt om UbU8 Förskolan, torsdagen den 5 mars 2015

3. EU-överläggning om att skapa ömsesidigt stärkande och hållbara kopplingar mellan åtgärder som främjar innovation och de åtgärder som frigör Europas potential för tillväxt i det europeiska forskningsområdet (ERA)
Statssekreterare Anders Lönn, departementssekreterare Eva Stensköld, departementssekreterare Anna Aminoff, politisk sakkunning Camilla Georgsson, Utbildningsdepartementet
Kanslikommentarer
Dagordning
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1883-2014/15)
Rådsdokument 6024/15
KOM(2014) 902
FaktaPM 2014/15:FPM17

4. EU-överläggning om att frigöra Europas digitala potential: snabbare och bredare innovation genom öppen, nätverkad och dataintensiv forskning. Mot en blomstrande datadriven ekonomi
Statssekreterare Anders Lönn, departementssekreterare Eva Stensköld, departementssekreterare Anna Aminoff, politisk sakkunning Camilla Georgsson, Utbildningsdepartementet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 1884-2014/15)
Rådsdokument 11603/14
Rådsdokument 6022/15

5. EU-information om det europeiska forskningsområdet (ERA)
Statssekreterare Anders Lönn, departementssekreterare Eva Stensköld, departementssekreterare Anna Aminoff, politisk sakkunning Camilla Georgsson, Utbildningsdepartementet

6. EU-information om Science 2.0
Statssekreterare Anders Lönn, departementssekreterare Eva Stensköld, departementssekreterare Anna Aminoff, politisk sakkunning Camilla Georgsson, Utbildningsdepartementet

7. EU-information om Bonus
Statssekreterare Anders Lönn, departementssekreterare Eva Stensköld, departementssekreterare Anna Aminoff, politisk sakkunning Camilla Georgsson, Utbildningsdepartementet
KOM(2015) 34

8. Information om modersmålsundervisning
Professor Monica Axelsson, institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

9. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:22

10. Anmälningar

11. Inkomna EU-dokument
Läsanvisningar till lista över inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
KOM(2015) 65
EU-blad 2014/15:2

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor