Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:24 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24
Datum och tid: 2015-03-03 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:23

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Grundskolan (UbU9)
Justering
Motioner
Föredragande: CM
UbU9

5. Anmälan till kammardebatt om UbU9 Grundskolan, torsdagen den 12 mars 2015

6. Möjligheter till fjärrundervisning (UbU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:44 och motioner
Föredragande:ML
FPM-UbU3
Underlag från utbildningsdepartementet

7. Gymnasieskolan (UbU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU10
Motionshäfte sänds med post

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor