Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Torsdag 2015-03-05 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-03-05 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:24

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus (UbU4)
Justering
Prop. 2014/15:43 och motioner
Föredragande: HCH
UbU4

5. Anmälan till kammardebatt om UbU4 Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus, torsdagen den 12 mars 2015

6. Möjligheter till fjärrundervisning (UbU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:44 och motioner
Föredragande: ML
UbU3 sänds ut senare

7. Skolväsendet (UbU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: IE, CM, HCH
FPM-UbU11
Motionshäfte delas i facket

8. Vuxenutbildning (UbU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU12
Motionshäfte delas i facket

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor