Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-03-12 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:25

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Möjligheter till fjärrundervisning (UbU3)
Justering
Prop. 2014/15:44 och motioner
Föredragande: ML
UbU3

5. Anmälan till kammardebatt om UbU3 Möjligheter till fjärrundervisning, onsdagen den 18 mars 2015

6. Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång (UbU6)
Beredning
Prop. 2014/15:45 och motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU6
Motionshäfte

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor