Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-03-19 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-03-19 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från IFAU
Björn Öckert, docent och Helena Holmlund, docent, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Presentation av rapporten Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor