Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-03-24 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolverket
Generaldirektör Anna Ekström och Ulrika Lundqvist, enhetschef

2. Information från Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister Gustav Fridolin

3. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:20
Protokoll 2014/15:26
Protokoll 2014/15:27

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor