Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-03-26 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29
Datum och tid: 2015-03-26 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Statskontoret
Charlotte Andersson, utredare och Gunnar Gustafsson, utredare, Statskontoret

2. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:28

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
Läsanvisningar till lista över inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Gymnasieskolan (UbU10)
Justering
Motioner
Föredragande: RA
UbU10

6. Anmälan till kammardebatt om UbU10 Gymnasieskolan, torsdagen den 9 april 2015

7. Vuxenutbildning (UbU12)
Justering
Motioner
Föredragande: ML
UbU12

8. Anmälan till kammardebatt om UbU12 Vuxenutbildning, torsdagen den 9 april 2015

9. Skolväsendet (UbU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: IE, CM, HCH
Tillägg till FPM-UbU11

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor