Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:30 Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30
Datum och tid: 2015-04-07 11:00
Plats: Förstakammarsalen

Idrott och fysisk aktivitet i skolan - ett sätt att stärka inlärning och hälsa

Program
Deltagarlista

Bilagor