Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:31 Torsdag 2015-04-09 kl. 10:00

Torsdag 2015-04-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31
Datum och tid: 2015-04-09 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:29
Protokoll 2014/15:30

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång (UbU6)
Justering
Prop. 2014/15:45 och motioner
Föredragande: RA
UbU6

5. Anmälan till kammardebatt om UbU6 Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång , onsdagen den 22 april 2015

6. Verksamheten i Europeiska unionen 2014
Beredning
Skr. 2014/15:65 och motion
Föredragande: RA, AA
FPM-UbU:00y
Utdrag ur motion 2014/15:3044

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor