Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:32 Torsdag 2015-04-16 kl. 10:00

Torsdag 2015-04-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32
Datum och tid: 2015-04-16 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:31

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Skolväsendet (UbU11)
Justering
Motioner
Föredragande: IE, CM, HCH
UbU11

5. Anmälan till kammardebatt om UbU11, torsdagen den 23 april 2015

6. Verksamheten i Europeiska unionen 2014 (UbU4y)
Justering
Skr. 2014/15:65 och motion
Föredragande: AA
UbU4y

7. Utskottsresor

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor