Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:33 Torsdag 2015-04-23 kl. 10:00

Torsdag 2015-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-04-23 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om Nobel Center
Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten , chefen på Museum Gustavianum Marika Hedin och museichef Olov Amelin, Nobelmuseet

2. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:32

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Skolväsendet (UbU11)
Justering
Motioner
Föredragande: IE, CM, HCH
UbU11

6. Anmälan till kammardebatt om UbU11 Skolväsendet, onsdagen den 20 maj 2015

7. Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning (UbU13)
Beredning
Prop. 2014/15:85 och motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU13
Motionshäfte

8. Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Skr. 2014/15:75
Föredragande: CM, AA
FPM-UbU00y
Utdrag ur Skr. 2014/15:75

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor