Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:34 Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-05-05 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om halvtidsöversynen av Utbildning 2020
Statsrådet Gustav Fridolin, m.fl.
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2541-2014/15)
Rådsdokument 8039/15

2. EU-överläggning om förskolans och den primära utbildningens roll i att främja kreativitet, innovation och digital kompetens
Statsrådet Gustav Fridolin, m.fl.
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2542-2014/15)
Rådsdokument 6528/15

3. EU-information om det informella ministermötet i Paris den 17 mars 2015
Statsrådet Gustav Fridolin, m.fl.
Rapport från Utbildningsdepartementet
Bilaga till rapport, deklaration

4. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:33

5. Anmälningar

6. Inkomna EU-dokument
Läsanvisningar till lista över inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2014/15:4
EU-blad 2014/15:5

7. Statens dimensionering av lärarutbildning (UbU7)
Beredning
Skr. 2014/15:47
Föredragande: HCH
FPM-UbU7

8. Riksrevisionens granskningsrapport Specialdestinerade statsbidrag - Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola (UbU14)
Beredning
Skr. 2014/15:106
Föredragande: RA
FPM-UbU14

9. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014 (UbU16)
Beredning
Redogörelse 2014/15:RJ1 och 2014/15:RR3
Föredragande: AJ
FPM-UbU16

10. Legitimation för kuratorer (UbU00y)
Eventuellt yttrande till socialutskottet
Beredning
Föredragande: IE
FPM-UbU00y

11. Årsredovisning för staten 2014 (UbU00y)
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Skr. 2014/15:101
Föredragande: CN
FPM-UbU00y

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Punkterna 1-3
Kanslikommentar till föredragningslistan (AA/IE)
Preliminär dagordning UUKI 18-19 maj 2015