Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om färdplanen för det europeiska forskningsområdet 2015-2020
Statssekreteraren Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla Georgsson, rättschefen Eva Lenberg och departementssekreteraren Eva Stensköld.
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2676-2014/15)
Rådsdokument 8409/15
ERAC 1205/15
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 1 för punkt 1)

2. EU-överläggning om översynen av det europeiska forskningsområdets rådgivande struktur
Statssekreteraren Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla Georgsson, rättschefen Eva Lenberg och departementssekreteraren Eva Stensköld.
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2677-2014/15)
Rådsdokument 8562/15
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 3 för punkt 2)

3. EU-överläggning om uppföljningen av det offentliga samrådet om Science 2.0
Statssekreteraren Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla Georgsson, rättschefen Eva Lenberg och departementssekreteraren Eva Stensköld.
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet kompletteras ev. senare
Rådsdokument kompletteras ev. senare
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 4 för punkt 3)

4. EU-överläggning om öppen, dataintensiv och nätverkad forskning som en drivkraft för snabbare och bredare innovation
Statssekreteraren Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla Georgsson, rättschefen Eva Lenberg och departementssekreteraren Eva Stensköld.
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2678-2014/15)
Rådsdokument 8583/15
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 5 för punkt 4)

5. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:35

6. Anmälningar

7. Inkomna EU-dokument
EU-blad 2014/15:6

8. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014 (UbU16)
Justering
Redogörelse 2014/15:RJ1 och 2014/15:RR3
Föredragande: AJ
UbU16

9. Anmälan till kammardebatt om UbU16 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2014, torsdagen den 11 juni 2015

10. Legitimation för kuratorer (UbU7y)
Justering
Föredragande: IE
UbU7y

11. Skolavslutningar (UbU00)
Fortsatt beredning
Föredragande: CM
FPM (tidigare utskickad till sammanträdet den 7 maj 2015)
Remisssammanställning (tidigare utskickad till sammanträdet den 7 maj 2015)

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Punkterna 1-4
Preliminär dagordning KKR 28-29 maj 2015