Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:37 Tisdag 2015-05-26 kl. 10:45

Tisdag 2015-05-26 kl. 10:45

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37
Datum och tid: 2015-05-26 10:45
Plats: RÖ 4-30 (punkt 1-10), Skandiasalen (punkt 11)

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:36

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning (UbU13)
Justering
Prop. 2014/15:85 och motioner
Föredragande: ML
UbU13

5. Anmälan till kammardebatt om UbU13 Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning, torsdagen den 11 juni 2015

6. 2015 års ekonomiska vårproposition (UbU5y)
Justering
Prop. 2014/15:100 och motioner
Föredragande: RA
UbU5y

7. Vårändringsbudget för 2015 (UbU6y)
Justering
Prop. 2014/15:99 och motioner
Föredragande: RA
UbU6y

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

11. Information om skolavslutningar
Skolverket, Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenska kyrkan.
Skolverkets remissvar
Skolinspektionens remissvar
Diskrimineringsombudsmannens remissvar
Barnombudsmannens remissvar
Lärarförbundets remissvar
Lärarnas Riksförbunds remissvar
Sveriges Skolledarförbunds remissvar
Svenska kyrkans remissvar

Bilagor