Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:38 Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:38
Datum och tid: 2015-06-04 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:37

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Läsanvisningar till lista över inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2014/15:8
EU-blad 2014/15:9

4. Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning (UbU13)
Justering
Prop. 2014/15:85 och motioner
Föredragande: ML
Tillägg till UbU13
UbU13

5. Statens dimensionering av lärarutbildning (UbU7)
Justering
Skr. 2014/15:47
Föredragande: HCH
UbU7

6. Anmälan till kammardebatt om UbU7 Statens dimensionering av lärarutbildning, torsdagen den 11 juni 2015

7. Skolavslutningar m.m.
Föredragning
Föredragande: CM
FPM del 2

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor