Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:39 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:39
Datum och tid: 2015-06-11 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:38

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Läsanvisningar till lista över inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2014/15:10

4. En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (UbU15)
Justering
Prop. 2014/15:107 och motioner
Föredragande: HCH
UbU15

5. Anmälan till kammardebatt om UbU15 En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, tisdagen den 16 juni 2015

6. Specialdestinerade statsbidrag - Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola (UbU14)
Justering
Skr. 2014/15:106
Föredragande: RA
UbU14

7. Anmälan till kammardebatt om UbU14 Specialdestinerade statsbidrag - Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola, tisdagen den 16 juni 2015

8. Skolavslutningar m.m.
Beslut
Föredragande: CM
FPM2

9. Utrikes resa
Beslut
Föredragande: CN
FPM

10. Deltagare i utrikes resor
Beslut
Föredragande: CN
FPM

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor