Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:4 Tisdag 2014-10-21 kl. 10:30

Tisdag 2014-10-21 kl. 10:30

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4
Datum och tid: 2014-10-21 10:30
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolinspektionen
Generaldirektör Ann-Marie Begler och biträdande generaldirektör Peter Ekborg

2. Information från Vetenskapsrådet
Styrelseordförande Lars Anell, generalsekreterare Sven Stafström och forskningssekreterare Jan Bolin

3. Information från Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister Gustav Fridolin

4. Justering av protokoll
5. Anmälningar

6. Inkomna EU-dokument

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om ev. yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Promemoria från konstitutionsutskottet och föredragningspromemoria
Föredragande: RA

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 4
Protokoll 2014/15:2
Punkt 7
PM från konstitutionsutskottet
Föredragningspromemoria
Övrig bilaga
Sammanträdesplan för UbU (CN)