Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7
Datum och tid: 2014-11-18 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Utbildningsdepartementet
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson

2. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:6

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
EU-blad 12014/15:1
Pressmeddelande 13437-14

5. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomster m.m.
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU2y
Utdrag ur motioner och sammanställning över budgetförslag

6. Höständringsbudget för 2014
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2014/15:2 och motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU3y

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Övriga bilagor
PM om UbU:s EU-arbete
PM om EU-planering för hösten 2014
Sammanträdesplan