Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:30 Tisdag 2016-04-19 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2015/16:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30
Datum och tid: 2016-04-19 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:29

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Högskolan (UbU15)
Justering
Motioner
Föredragande: IE, JS
UbU15

5. Anmälan till kammardebatt om UbU15 Högskolan, onsdagen den 27 april 2016

6. Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever (UbU19)
Beredning
Prop. 2015/16:134
Föredragande: ML
FPM-UbU19

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor