Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:34 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2015/16:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34
Datum och tid: 2016-05-10 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om övergången till ett system för öppen vetenskap
Statssekreteraren Karin Röding, departementsrådet Jonas Björck, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Viktoria Mattson, departementssekreteraren Mattias Jennerholm, departementssekreteraren Anna Wetterbom och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2152-2015/16) (utskickad den 5 maj 2016)
Rådsdokument 8040/16 (utskickad den 5 maj 2016)
Uppdaterat rådsdokument 8309/16 (utskickad med kompletterande utskick den 9 maj 2016)
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 1-2 för punkt 3) (utskickad den 5 maj 2016)

2. EU-överläggning om öppen vetenskap
Statssekreteraren Karin Röding, departementsrådet Jonas Björck, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Viktoria Mattson, departementssekreteraren Mattias Jennerholm, departementssekreteraren Anna Wetterbom och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2172-2015/16) (utskickad den 5 maj 2016)
Rådsdokument 8507/16 (utskickad med kompletterande utskick den 9 maj 2016)
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 2-3 för punkt 4) (utskickad den 5 maj 2016)

3. EU-överläggning om innovations- och forskningsbefrämjande regelverk och ramvillkor
Statssekreteraren Karin Röding, departementsrådet Jonas Björck, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Viktoria Mattson, departementssekreteraren Mattias Jennerholm, departementssekreteraren Anna Wetterbom och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2151-2015/16) (utskickad den 5 maj 2016)
Rådsdokument 7311/16 (utskickad den 5 maj 2016)
Uppdaterat rådsdokument 8506/16 (utskickad med kompletterande utskick den 9 maj 2016)
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 3 för punkt 2) (utskickad den 5 maj 2016)

4. EU-överläggning om det sjunde ramprogrammet och en framåtblick
Statssekreteraren Karin Röding, departementsrådet Jonas Björck, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Viktoria Mattson, departementssekreteraren Mattias Jennerholm, departementssekreteraren Anna Wetterbom och departementssekreteraren Karl Sälgström (utskickad den 5 maj 2016)
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2150-2015/16) (utskickad den 5 maj 2016)
Rådsdokument 8036/16 (utskickad den 5 maj 2016)
Uppdaterat rådsdokument 8501/16 (utskickad med kompletterande utskick den 9 maj 2016)
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 3-4 för punkt 1) (utskickad den 5 maj 2016)

5. EU-information om utnyttjande av rymddata
Statssekreteraren Karin Röding, departementsrådet Jonas Björck, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Viktoria Mattson, departementssekreteraren Mattias Jennerholm, departementssekreteraren Anna Wetterbom och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2173-2015/16)
Rådsdokument kompletteras ev. senare
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 4-5 för punkt 5)

6. EU-överläggning om mediakunnighet och främjandet av kritiskt tänkande
Statsrådet Gustav Fridolin, departementssekreteraren Per Rosenblad och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2153-2015/16)
Rådsdokument 8248/16
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 5-6 för punkt 6)

7. EU-överläggning om inriktning och innehåll i agendan för modernisering av högre utbildning
Statsrådet Gustav Fridolin, departementssekreteraren Per Rosenblad och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2154-2015/16)
Rådsdokument 8303/16
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 6-7 för punkt 7)

8. Information från Riksrevisionen
Riksrevisorn Margareta Åberg samt revisorerna Anders Herjevik och Jesper Fagerberg, Riksrevisionen

9. Information från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ordföranden professor Maarit Jänterä-Jareborg och verkställande direktören Göran Blomqvist, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

10. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:33

11. Anmälningar

12. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

13. Vårändringsbudget för 2016 (UbU00y)
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2015/16:99 och motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU00y

14. 2016 års ekonomiska vårproposition (UbU00y)
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2015/16:100 och motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU00y

15. Årsredovisning för staten 2015 (UbU00y)
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2015/16:101
Föredragande: IE
FPM-UbU00y

16. 2016 års ekonomiska vårproposition (UbU00y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Prop. 2015/16:100 och motion
Föredragande: AE
FPM-UbU00y

17. Förslag om utskottsinitiativ om framtida förändringar av Naturbruksprogrammet
Beslut
Förslag om utskottsinitiativ om framtida förändringar av Naturbruksprogrammet
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1152 besvarad av statsrådet Aida Hadzialic
Protokoll från interpellationsdebatt om interpellation 2015/16:541 (se § 14 på s. 21-23)

18. Kanslimeddelanden

19. Övriga frågor

20. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Preliminär dagordning Konkurrenskraftsrådet 26-27 maj 2016