Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:35 Torsdag 2016-05-12 kl. 11:00

Torsdag 2016-05-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2015/16:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35
Datum och tid: 2016-05-12 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Sveriges universitets- och högskoleförbunds expertgrupp för kvalitetsfrågor om en internationell
kunskapsöversikt över system för forskningsfinansiering och kvalitet
Stephen Hwang, ordförande i expertgruppen för kvalitetsfrågor och rektor, Linnéuniversitet, Helen Dannetun, ordförande i SUHF och rektor, Linköpings universitet, Lena Gustafsson, rektor, Umeå universitet, Marita Hilliges, rektor, Högskolan Dalarna, Bo-Anders Jönsson, rektorsråd, Lunds universitet, Ingrid Elam, dekan, Göteborgs universitet, Ulf Heyman, seniorrådgivare, Uppsala universitet, Johan Alvfors, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer (SFS), Marianne Granfelt, generalsekreterare, SUHF
Program
Deltagarförteckning
Rapport från SUHF

Bilagor