Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:36 Tisdag 2016-05-17 kl. 10:00

Tisdag 2016-05-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2015/16:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36
Datum och tid: 2016-05-17 10:00
Plats: Andrakammarsalen

Öppen utfrågning om lärarbrist
Program
Deltagarlista

Bilagor