Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:38 Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2015/16:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38
Datum och tid: 2016-05-24 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:37

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
EU-blad 2015/16:26
EU-blad 2015/16:27

4. Ökade möjligheter att erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet
genom fjärrundervisning (UbU24)
Beredning
Prop. 2015/16:173 och motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU24
Motion 2015/16:3413
Motion 2015/16:3411
Motion 2015/16:3410

5. Utskottsresa

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor